Ryttarens balans påverkar hästen väldigt mycket. Det kan man tänka sig bara genom att prova eller föreställa sig hur det är att gå med en skottkärra med en tung sten bara på ena sidan. Även en liten obalans påverkar mycket mer än man tror.

De flesta ryttare är sneda åt antingen höger eller vänster, och sitter alltså inte centrerat över hästen. Vi har dessutom hela vår överkropp ovanpå hästen, liknande masten på en segelbåt. Det gör att en liten skiftning i t.ex. våra axlar får väldigt stort utslag på hästen, och gör att den måste hålla emot för att kunna hålla balansen!

Även utan ryttare på ryggen kan hästar ha problem med balansen, och problem med att vara centrerade och raka. Alla hästar föds med en sida som är starkare och mer dominant än den andra. Och precis som vi människor är det oftast den högra sidan som är starkare! Detta innebär att hästen föredrar att bära vikt med sin högra sida av kroppen, vilket man som ryttare ofta märker genom att hästen ”skjuter över” ryttaren. Det är inget den gör medvetet, utan det är något som sker omedvetet när hästen är sned.

När ett ekipage inte är i balans, måste några muskler jobba för att hålla emot så att ekipaget inte ramlar. Detta ger snedheter och spänningar i längden. Det är heller inte möjligt för hästen att kunna vara mjuk och genomsläpplig i hela kroppen, när några delar måste hålla emot. Symtom på detta är t.ex. att hästen spänner nacken och halsen, ökar hastigheten och verkar ”rulla iväg” eller sänker hastigheten och vill stanna, känns tung i handen, och mycket annat…

Balans är något som kommer och går, man kan ha det några steg, mer eller mindre, och balansen kan vara väldigt olika i de olika gångarterna. Många islandshästar har ju t.ex. problem med balansen i galoppen, och visar det genom att rusa iväg eller gå över i pass/korsgalopp. Samma häst kanske har bra balans i långsam trav? Alla är olika!

Känslan när man lyckas hamna i balans, både ryttare och häst, är att det ”klickar till” och helt plötsligt känns allt lätt! Hästen känns mjuk, lyhörd och redo för att göra nästan vad som helst, och känslan blir att häst och ryttare är ett. Helt fantastiskt!