Under denna julkalendern har jag ju, förutom att ge tips och övningar som rör ridning, även skrivit mycket om hur hästen fungerar som varelse. Hur gör det dig till en bättre hästmänniska då?

Jag tycker kunskap är väldigt viktigt i samband med hästträning. Ju mer vi vet om hästen som varelse, och ju mer vi vet rent biomekaniskt och träningsfysiologiskt, desto bättre hästmänniskor kan vi vara! Med kunskap kommer också förståelse, och möjlighet att anpassa vår hästhållning och hästarnas liv till det bättre.

Hästar är på många sätt väldigt olika oss människor, och det kan orsaka missförstånd och att vi, i vår välvilja, gör anpassningar eller agerar på sätt som inte är så bra för hästen som vi trodde. Hästar är ju flyktdjur och flockdjur. De är gjorda för att söka föda stora delar av dygnet, att röra sig i låg hastighet många mil per dag och att ha mycket social kontakt. Detta vet de flesta, men det kan såklart vara svårt att implementera det i vår moderna hästhållning!

Förutom att ha koll på den kunskap som vi vetat länge, tjänar man också mycket på att hålla koll på forskningen som kommer! Det forskas för fullt på hästar, hästens välmående, hästens beteende, ryttarens inverkan på hästen, utrustning osv. Allt detta är otroligt intressant att följa!

En del av forskningen som kommer bekräftar bara det vi redan vet, tex att hästar mår bättre när de får vara ute tillsammans med andra hästar. Men en del forskning ger resultat man inte kunde tänka sig, tex att islandshästens förmåga till flygande pass bestäms av en enda gen! Är genen ”på” är hästen femgångare och har genetiskt anlag för pass, är den halvt ”av” har hästen inte anlag för pass men har anlag för tölt, och är den helt ”av” har hästen ingen pass och kommer troligtvis ha svårt för att tölta också.

Ju mer vi vet om våra kära hästar, desto bättre hästmänniskor blir vi och desto mer kan vi förstå hästarna och deras beteende. Det skapar mindre frustration hos oss, och möjliggör ett bättre liv för våra hästar!