Bokningsinfo

Privatpersoner:

Kurser: 25% av arvodet avser förberedelser samt bokningsavgift och ska erläggas även vid eventuell avbokning. Vid en eventuell avbokning senare än 30 dagar före evenemangsdatum utfaller 50% av arvodet och senare än 14 dagar innan evenemangsdatumet 90%. Vid uteblivet deltagande eller avbokning senare än 24 timmar innan evenemanget utfaller 100% av arvodet. En eventuell avbokning från arrangörens sida kan göras genom ömsesidig överenskommelse eller, om så önskas, styrkas med läkarintyg eller likvärdiga dokument. Ombokning av datum kan förekomma vid behov, nytt datum bokas då i samråd med kunden.

Deltagande i föreläsning och/eller träningspass: I och med bokning av plats på föreläsning och/eller träning ska hela avgiften erläggas om inget annat är överenskommet. Platsen får vid behov överlåtas till annan person. Tiden för enstaka lektion eller träning kan ombokas utan extra kostnad fram till 48 timmar innan. Därefter kan tiden ombokas med ett tillägg om 50%.

Individuell coaching: I och med bokning ska avgiften erläggas, även vid ev. avbokning eller om kunden uteblir. Fram till 7 dagar före bokat datum kan tiden ombokas utan extra kostnad. Därefter kan tiden ombokas med ett tillägg om 50%.

Föreläsningar och större arrangemang bokade av företag/föreningar:

25% av arvodet avser förberedelser samt bokningsavgift och ska erläggas även vid eventuell avbokning. Vid en eventuell avbokning senare än 30 dagar före evenemangsdatum utfaller 50% av arvodet och senare än 14 dagar innan evenemangsdatumet 90%. En eventuell avbokning från talaren kan göras genom ömsesidig överenskommelse eller, om så önskas, styrkas med läkarintyg eller likvärdiga dokument.